Kullanıcı Sözleşmesi


Kullanıcı Sözleşmesi

Profile photo of Richard Saltman
tarafından gönderildi
14 Ekim, 2016

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. www.platobilgi.com, bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. www. platobilgi.com, fikri haklara saygılıdır ve aynı saygıyı kullanıcılarından da bekler. Web sitesi içeriğinde bulunan, fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin, sitenin izni alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması aksi belirtilmedikçe yasaktır. Bu hareket, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında cezai takibatlar yapılacağı ve tazminat davaları açılacağı, fikri ve sınaî emeğin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağı ve tüm hukuki yollara başvurulacağı önemle tarafınıza duyurulur.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Prodrom Bilişim Teknoloji Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti (Bundan böyle SATICI veya platobilgi.com olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta "Üye olan kişi" arasında (Bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur. Tarafların geçerli adres, telefon, faks ve e-posta bilgileri aşağıdadır:

SATICI:

Adres: PLATOBİLGİ
Çayda Çıra Mahallesi Fırat Üniversitesi Teknokent Binası ELAZIĞ
Telefon: 0 424 248 2142
E-posta: info@platobilgi.com
KULLANICI:
Adres:
Telefon: 
E-posta:

Madde 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu sözleşmenin konusu, KULLANICI'nın, SATICI'ya ait www.platobilgi.com internet sitesinden elektronik ortamda yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve kullanımı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3: PAKETİN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI

E-paket(ler)in türü, miktarı ve kullanım süresi kullanıcı bölümünde,  satış bedeli ise eğitim paketleri sayfasında yer almaktadır.

Madde 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1.

KULLANICI, SATICI'nın yazılı ve görsel hiç bir içeriğini hiçbir şekilde bilgisayarına indiremez (download edemez), kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. KULLANICI'nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle SATICI'nın herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları SATICI'nın ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2.

İnternet sitesinde yer alan resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka web sitesinde yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. KULLANICI'nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle SATICI'nın herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları SATICI'nın ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.

KULLANICI, SATICI'nın kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. SATICI siteyi ve içeriğine dâhil tüm unsurları "OLDUKLARI GİBİ" sağlamaktadır ve SATICI hakkında veya SATICI yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. SATICI yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI'nın sorumluluğundadır. 

4.4.

 KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

4.4.1.

 Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, 

4.4.2.

 Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde hareket etmeyeceğini,

4.4.3.

KULLANICI'nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

4.4.4.

 Bu SATICI'nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host'unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini, 

4.4.5.

 İnternet sitesi içeriğine SATICI görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak SATICI içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

4.4.6.

 Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, 

4.5.

 SATICI, KULLANICI'nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. SATICI, KULLANICI'cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir. 

4.6.

 SATICI hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır. 

4.6.1.

 KULLANICI, internet sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, SATICI üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) SATICI veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

4.6.2.

 SATICI, internet sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya SATICI yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

4.6.3.

 KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI'nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur. 

4.7.

 KULLANICI, internet sitesine (platobilgi.com) erişimi ve internet sitesini kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. SATICI hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir. 

4.8.

 Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, SATICI çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına KULLANICI'ya karşı ileri sürebilirler. 

4.9.

 Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı SATICI sorumlu tutulamayacaktır.

4.10.

 KULLANICI ile SATICI üzerinde bulunan veya SATICI yoluyla KULLANICI'nın ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI'nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden SATICI'nın sorumlu olmadığını kabul eder. 

4.11.

 KULLANICI, SATICI üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde SATICI'nın hiçbir kontrolü olmadığı için SATICI'nın linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder.

Madde 5: SATIŞ, İADE VE FATURALANDIRMA

5.1.

 Tüm kullanıcılar için platobilgi.com'un ücretsiz bir DEMO bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm platobilgi.com'un ne olduğu, sunulan hizmetin hangi bileşenlerden oluştuğu ve sistemin işleyişi hakkında kullanıcının bilgi sahibi olması için açılmıştır. platobilgi.com'dan e-paket satın almaya karar vermiş olan kullanıcılar; DEMO bölümünü kullanmış, sunulan hizmeti ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış ve bu ürünü beğenmiş demektir. platobilgi.com'dan yapılan alış veriş tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşen bir eylemdir. Bu anlayışla, yasal süre olan 7 gün içerisinde kullanıcı, satın aldığı e-paketi aktif hale getirmezse, kullanıcının talebi halinde para iadesi yapılır. platobilgi.com bir hizmet sitesidir. Herhangi bir mal satışı olmadığından iptal işlemi yoktur.

5.2.

platobilgi.com internet sitesinden üyelik (e-paket) satın alan kişi faturayı PRODROM Bilişim Teknoloji Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti'nin merkezi Fırat Teknokent'ten almayı kabul eder. Eğer isterse kargo ücretini ödemeyi kabul etmesi şartıyla fatura üyenin adresine gönderilir.

5.3.

 Hediye edilen üyelik hakkı bir başka kullanıcıya devredilemez.

Madde 6: YARARLANMA VE GARANTİ ŞARTLARI

6.1.

 SATICI, internet sitesinin veya şirketin kurallarına aykırı davrandığını düşündüğü herhangi bir kullanıcının platobilgi.com'dan yararlanmasına her zaman engel olabilir.

6.2.

 platobilgi.com'un kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfi gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan platobilgi.com kesinlikle sorumlu tutulamaz. platobilgi.com olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez.

6.3.

 platobilgi.com hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir. platobilgi.com kullanıcıları tarafından, platobilgi.com'dan yararlanılarak satın alınmaya karar verilen veya satın alınan herhangi bir ürünün kalitesi, güvenli oluşu, yasal oluşu, fiyatı ve bunlar gibi özellikleri platobilgi.com'un garantisinde değildir.

6.4.

 platobilgi.com da kullanılan şekil, örnek cümle, kelimelerin sözlük anlamı ve diğer içerikte telif hakkı kapsamında olduğu belgelenen veriler, 24 saat içerisinde yayından kaldırılır.

Madde 7:MÜCBİR HALLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı (e-posta) olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Madde 8: GİZLİLİK VE TESLİMAT

8.1.

platobilgi.com'a kredi kartı bilgileriniz ulaşmamaktadır. Bunun dışında kayıtlarımızda bulunan kişisel bilgilerinizin 3 üncü şahısların eline geçmesini engellemek için gerekli alt yapı hizmeti sizlere verilmektedir. Üyelerin şahsi bilgileri, sadece sitemiz ile üye arasındaki birebir iletişimde kullanılır. Ad, soyadı, e-posta adresi, teslimat ve fatura adresi gibi bilgiler, üçüncü şahıslara verilmez.

8.2.

 platobilgi.com'da kredi kartı ile yapılan ödemelerde, bankanız kartınıza onay verdikten sonra yani ödemenin tamamlanmasından sonra satın almış olduğunuz üyelik paketiniz anında hesabınıza yüklenir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Banka havalesi, EFT ve ya PTT BANK ile yapılan ödemelerde hesabımıza para geçtikten sonra bizim tarafımızdan almak istediğiniz üyelik paketine onay verilir ve e-paket hesabınıza yüklenir.

Madde 9: SON HÜKÜMLER

9.1.

 platobilgi.com'un bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

9.2.

 Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Elazığ mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.